Všetko pre správu

Sme spoľahlivým partnerom správcovských spoločností, ktorým poskytujeme široké spektrum služieb pre výťahy a eskalátory, výškové práce a upratovacie služby. Pomáhame správcom riešiť komplexné a unikátne problémy na križovatke práva, stavebných materiálov a technológií. Spoločne s nimi sa vyrovnávame s požiadavkami klientov s rôznym charakterom a osobnou vyspelosťou.

Spoločnosť VPS Servis sme založili preto, aby sme zjednodušili život správcov, zlepšili úroveň poskytovaných služieb a zvyšovali spokojnosť konečných užívateľov priestorov.