O nás


VPS Servis je spoľahlivým partnerom správcovských spoločností, ktorým poskytujeme široké spektrum služieb pre výťahy a eskalátory, výškové práce a upratovacie služby. Existujeme preto, aby sme zjednodušili život správcov, zlepšili úroveň poskytovaných služieb a zvyšovali spokojnosť konečných užívateľov priestorov. 

Správcom rozumieme a vieme, že vykonávajú fyzicky a psychicky náročnú prácu. Častokrát riešia komplexné a unikátne problémy na križovatke práva, stavebných materiálov a technológií. Stretávajú sa s požiadavkami klientov s rôznym charakterom a osobnou vyspelosťou. Zároveň riadia dodávateľov s rôznymi firemnými postupmi a pracovnou morálkou. 


Výhody spolupráce s nami:

  • komunikácia s jedným dodávateľom pre viac špecialistov 
  • množstvo technických zručností a unikátne know how 
  • všetky služby pre správcov na jednom mieste
  • efektívne riadenie a úspora nákladov
  • kvalitné a časom overené riešenia
  • transparentnosť pri komunikácii
  • detailné plánovanie prác