Oprava výťahov a eskalátorov


Servis a výmena výťahov a eskalátorov

Poskytujeme profesionálne služby servisu vašich zariadení aby fungovali ako nové. Ak nie je možné časti vašich zariadení opraviť, zabezpečíme ich výmenu za čo najlepších podmienok. 

 • servis šachty a priehlbne
 • servis dverí, portálov dverí a ich súčastí
 • servis klimatizačných jednotiek na výťahoch
 • výmena dverí, madiel, podláh, zrkadiel, osvetlenia a tlačidiel
 • výmena lán, lanovej svorky, vodítok, kladiek, kompenzačnej reťaze, bŕzd, obmedzovača rýchlosti a zachytávačov
 
          

Dielenské opravy výťahov a eskalátorov

 • preložiskovanie kladiek
 • oprava frekvenčných meničov 
 • oprava motorov a prevodoviek
 • generálne opravy strojov transporta S1 - S5

 

Údržba výťahov a eskalátorov

Zabezpečíme takú údržbu vašich zariadení aby vydržali čo najdlhšie v špičkovej kondícií. Zabezpečíme ich bezproblémový chod a dlhodobé fungovanie. V rámci údržby poskytujeme nasledovné služby:

 • výmena a doplnenie olejov do samomazov
 • údržba klimatizácií na kabíne (čistenie a výmena filtrov) 

Služby čistenia nájdete v samostatnej kategórii 


Skúšky VTZ - OS, OÚS

V zmysle vyhlášky 508/2009 z.z. má povinnosť každý prevádzkovateľ na VTZ zdvíhacích prehliadky a skúšky v pravidelných intervaloch pre jednotlivé zariadenia: 

 

Výťahy s dopravou osôb
 • odborná prehliadka každé 3 mesiace
 • odborná skúška do 3 rokov od sprevádzkovania
 • opakovaná úradná skúška do 6 rokov od sprevádzkovania
Eskalátory a travelátory
 • odborná prehliadka každé 3 mesiace
 • odborná skúška každé 3 roky
 • opakovaná úradná skúška 1x za 10 rokov
Ponúkané služby
 • výkon odborných prehliadok výťahov, eskalátorov a travelátorov
 • výkon odborných skúšok výťahov, eskalátorov a travelátorov
 • výkon opakovaných úradných skúšok výťahov, eskalátorov a travelátorov
 • dozorovanie


Modernizácia

Pomôžeme vám udržať krok s rýchlou a dynamicky sa meniacou dobou. Ponúkame služby modernizácie od drobných úprav až po zásadnejšie úpravy, ktoré uspokoja aj tých najnáročnejších klientov.

 • opláštenie kabíny rôznymi materiálmi a štýlmi
 • moderné, úsporné a dizajnové osvetlenie
 • výmena podláh 
 • výmena podhladov
 • kamerové systémy
 • klimatizačné jednotky