Výškové práce


Moderná architektúra a nedostatok priestoru v mestských aglomeráciach priniesol výstavbu výškových budov. Tie okrem mnohých výhod prinášajú pre správcov samostatnú kapitolu výziev pri servise a údržbe. Pomôžeme vám zabezpečiť široké portfólio prác vo výške rýchlo, spoľahlivo a bezpečne.

Naše služby v oblasti výškových prác

  • kontrola a revízia fasádnych systémov
  • technické práce vo výškach
  • oprava a čistenie fasád vrátane sklených
  • oprava a čistenie okien, striech, balkónov, žlabov a odtokov
  • oprava a čistenie presklených šácht
  • nátery, revitalizácia a ošetrenie konštrukcíí a ich častí