Upratovacie služby


Čistota priestorov je jedným zo základných ukazovateľov reputácie spoločnosti a jeho manažmentu. Zabezpečujeme komplexné služby upratovania a čistenia pri ktorých dodržiavame navyšší hygienický štandard a vizuálnu čistotu. Okrem hygieny sa zameriavame aj na to aby vaše zariadenia fungovali v špičkovom technickom stave.  

 

Našim klientom ponúkame
  • čistenie po stavbe, rekonštrukcii a stavebných úpravách
  • paušálnu a pravidelnú starostlivosť

 

V rámci upratocích služieb poskytujeme:

  • tepovanie priestorov
  • strojové čistenie garáží
  • čistenie spoločných priestorov
  • strojové a ručné čistenie podláh
  • čistenie a umývanie výkladov (aj vo výškach)
  • čistenie a umývanie externých žalúzií (aj vo výškach)
  • čistenie a umývanie okien, dverí, rámov, zábradlí, stien