Čistenie výťahov a eskalátorov


Čistenie výťahov a eskalátorov je dôležité z technického (údržba a starostlivosť o technológiu a jej komponenty), hygienického a psychologického hľadiska. Vo výťahových šachtách dochádza ku komínovému efektu, vďaka ktorému sa do nich dostáva veľké množstvo nečistôt z vonkajšieho prostredia, ktoré sa usádzajú na komponentoch a technológii v šachte.

Tým sa radikálne znižuje životnosť a správne fungovanie zariadenia. Znečistená šachta je jednou z najčastejších závad pri odbornej prehliadke či skúške výťahového zariadenia. 


 

Čistenie môžeme rozdeliť podľa rozsahu
 • Pohľadové čistenie - jedná sa o čistenie komponentov, ktoré sú v kontakte s používateľom zariadenia, ako sú napr. dvere, podlaha, steny kabíny, zrkadlá, dvere
 • Technické čistenie - jedná sa o čistenie technológie zariadenia a jeho konštrukčných častí. Toto čistenie je dôležité pre zabezpečenie bezchybného stavu zariadenia, predlžovanie jeho životnosti a životnosti jednotlivých dielov


Našim klientom ponúkame
 • komplexné služby pre pohľadové a technické čistenie pre výťahy a eskalátory
 • čistenie po stavbe, rekonštrukcii a stavebných úpravách
 • paušálnu a pravidelnú starostlivosť


Naše služby pre čistenie výťahov
 • čistenie vnútra kabíny základné aj špeciálne, dezinfekcia a ionizácia priestorov kabíny
 • starostlivosť o nerezové prvky, vrátane profesionálneho čistenia nerezu
 • umývanie a leštenie sklenných častí
 • základné aj hĺbkové čistenie výťahovej šachty a priehlbne
 • čistenie a odmastenie technológie a konštrukcie šachty
 • malovanie a vyspravovanie stien šachty, konštrukcií a priehlbne
 • odčerpanie vody a vysušenie šachty


Naše služby pre čistenie eskalátorov

 • ručné a pohľadové čistenie
 • strojové čistenie stupňov a paliet
 • čistenie a vysávanie priehlbní
 • starostlivosť o nerezové, plastové a sklenné časti
 • impregnácia a ochrana gumových madiel